top

O firmie

VMP to firma specjalizująca się w uslugach doradczych w zakresie aranżowania finansowania i strukturyzacji finansowej, „project finance”. VMP działa w oparciu o ponad 15-letnie doświadczenie właściela i Partnera Zarządzającego – Piotra Lemieszka w zakresie usług doradczych i finansowych w około 20 krajach na 3 kontynentach. Świadczymy usługi zarówno dla klientów prywatnych, inwestorów, developerów, klientów korporacyjnych, jak i państwowych oraz międzynarodowych instytucji finansowych takich jak IFU (www.ifu.dk), EIB (www.eib.org), FREDA (www.freda.am) i innych. Od wielu lat współpracujemy z  międzynarodowymi instytucjami finansowymi, rządowymi funduszami rozwojowymi  (np. z grupy www.edfi.eu), bankami, funduszami inwestycyjnymi oraz globalna siecią prywatnych inwestorów. VMP bazuje m. in. na doświadczeniu z 12 lat zarządzania portfelem inwestycji („fund management”) IFU obejmującym ponad 150 projektów (wartość księgowa portfela – około 300m EUR) w 14 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, od Polski i Łotwy, po Chorwację i Armenię.
VMP działa w różnych sektorach, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetyki (w tym OZE), rolnictwa i przetwórstwa żywności, IT, nieruchomości, logistyki
Od początku roku 2013, VMP jest Partnerem i częscią sieci firm doradczych Traficon (www.traficonadvisors.eu) z biurami w Pradze, Bratysławie, Wiedniu, Warszawie, Kijowie oraz Istambule, specjalizujących się w doradztwie transakcyjnym, strukturyzowaniu oraz aranżowaniu finansowania dla projektów inwestycjnych w Europie, Afryce, Ameryce południowej, na Bliskim Wschodzie.